މުޣުނީ ވަކިކޮށް ޝަރީފު ސްޓެލްކޯގެ އެމްޑީ ކަމަށް އައްޔަނު ކޮށްފި

ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުން ހަސަން މުޣުނީ ވަކިކޮށް އެ މަގާމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ކުރީގެ ރައީސް އަހްމަދު ޝަރީފު މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. . މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިބަދަލަކީ ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު (ޕީސީބީ) އަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބަދަލެކެވެ. އަދި މިބަދަލާއި އެއްގޮތަށް އެ ބޯޑުން މުޣުނީ ވަކި ކުރިކަން ސްޓެލްކޯ އަށް ވަނީ އަންގާފަ އެވެ. މުޣުނީ މަގާމުން ވަކި ކުރެއްވުމަށް ފަހު އައްޔަންކުރައްވަނީ އެންވަޔަރުމެންޓް…

ކެޓްގެ ކައިވެންޏާ ގުޅިގެން އެންމެ އަގު ބޮޑު ހަދިޔާ ދިނީ ކުރީގެ ލޯބިވެރިން

ބޮލީވުޑުގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކައިފް އާއި ވިކީ ކޯޝުއަލްގެ ކައިވެނީގެ އުފަލުގައި އެންމެ އަގު ބޮޑު ހަދިޔާ ދީފައިވަނީ ކުރީގެ ލޯބިވެރިން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ. މި…

ކުދި ތަށީގައި ކާން އާދަކުރުމުން ހަށިގަނޑު ހިއްކާލަން ފަސޭހަވާނެ

ކުދި ތަށީގައި ކެއުމަކީ ހިކެން ފަސޭހަވާނެ ކަމެއް: ދިރާސާ

ފަލަވުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. މައްސަލައަކަށް ވަނީ ފަލަވުމުގެ ސަބަބުން އެކި ކަހަލަ ސިއްހީ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވާން ފެށުމުންނެވެ. ކިތަންމެ ފަލަ މީހާވެސް ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުރެދާނެ އެވެ. އަދި…