މިއަދު 10،213 ފަތުރުވެރިންނާއި އެކު ރެކޯޑެއް

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ތާރީޚުގައި މިއަދު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 10،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަންނާނެ ކަމަށް ފަތުރުވެރިކަމާ ބެހޭ ވަޒީރު އިބްރާހިމް ފައިސަލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިއީ އެއް ދުވަހެއްގައި އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ރިކޯޑު މި މަހު މުގުރައިލި ދެވަނަ ފަހަރެވެ. އެގޮތުން، މި މަހު އަށްވަނަ ދުވަހު ވެސް 8،900 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ. އެއީ، އެ މުއްދަތާ ބަލާއިރު އެއް ދުވަހެއްގައި އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރި ދުވަހެވެ. ވަޒީރު…

ޑޮލަރު ލިމިޓް އަދި އިތުރުކުރެވޭކަށް ނެތް: ފިނޭންސް

ބޭރުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ޑޮލަރު ލިމިޓް އަދި އިތުރުކުރެވޭ ގޮތެއް ނެތްކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. ފިނޭންސް އިން ބުނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނށް…

ބީއެމްއެލްގެ ކިޔަވާ ލޯނުގެ ފައިނޭންސިން ރޭޓު 2.5 ޕަސަންޓަށް ދަށްކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ދޫކުރާ ކިޔަވާ ލޯނާއި ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އެޑިޔުކޭޝަން ފައިނޭންސިންގެ ރޭޓް އަނެއްކާވެސް ދަށްކޮށްފި އެވެ. ބީއެމްއެލްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން މިމަހުގެ 24…

ގައުމު ހިންގެވީ އަދީބު، ޔާމީން އުޅުއްވީ އެސްޓީޑީ އަށް ފަރުވާ ހޯއްދަވަން ސިންގަޕޫރުގައި: އެމްޓީޑީ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ގައުމު ހިންގެވީ އެމަނިކުފާނުގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ކަމަށާއި، ޔާމީން އުޅުއްވީ އެސްޓީޑީ(ޖިންސީގުޅުމުން ފެތުރޭ ބަލި) އަށް ފަރުވާ ކުރުމަށާ…

ބީއެމްއެލްގެ ހެކަތަންގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ 40 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ހެކަތަންއެއް އިފްތިތާހުކޮށް ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އަލަށް ތައާރަފްކުރި އިނޮވޭޝަން ލެބަށް ބައިވެރިން ހޮވުމަށް ހެކަތަން…