ތޫފާން "ރެމާލް" ގެ ސަބަބުން އިންޑިއާ އަދި ބަންގްލަދޭޝްގެ 39 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ބަންގްލަދޭޝް އާއި އަވަށްޓެރި އިރުމަތީ އިންޑިއާއަށް މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު އެރި ތޫފާން "ރެމާލް" ގެ ސަބަބުން 39 މީހުން މަރުވެ އެތައް މިލިއަން ބަޔަކަށް ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑިއްޖެއެވެ. މި ތޫފާނުގެ ސަބަބުން އިންޑިއާގެ 24 މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި އެގައުމުގެ އިރުއުތުރު ސަރަހައްދަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެ ކަމަށް އިންޑިއަން މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ޑިޕާޓްމަންޓުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. މި ތޫފާނުގެ ސަބަބުން ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ކެނޑިގެން ދިޔައިރު، އެތައް ގެތަކަށް ބޮޑެތި…

ފުއްޕާމޭގެ އާލާސްކަންފުޅަކަށް ސަލްމާން ރަސްގެފާނު ފަރުވާ ހޯއްދަވަނީ

ފުއްޕާމޭގައި އިންފެކްޝަން އުފެދުމާއި ގުޅިގެން  ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް ސައުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން ޢަބްދުލް އަޒީޒަށް ޖެހިވަޑައިގެންފިއެވެ. ސައުދީގެ މީޑިއާއިން ބުނެފައިވަނީ  ރަސްގެފާނު ސަލްމާނަށް ފުއްޕާމޭގެ އިންފެކްޝަނަށް…

އިންޑޮނޭޝިއާ: "މައުންޓް އިބޫ" ގޮވާތީ ފަރުބަދަ ކައިރި ހިސާބުތަކުގެ މީހުން ހުސްކޮށްފި

އިންޑޮނޭޝިއާގެ ހަލްމަހޭރާގައި އޮންނަ އަލިފާން ފަރުބަދަ, "މައުންޓް އީބޫ" ގޮވަން ފެށުމާ ގުޅިގެން, އެ ފަރުބަދަ ކައިރި ހަތް ސަރަހައްދެއްގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް…

އިރާންގެ ވެރިކަމާ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު މުޚްބިރު ހަވާލުވެވަޑައިގެންފި

އިރާންގެ ރައީސް ޑރ އިބްރާހިމް ރައިސީ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން އެކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކުރުމަށްފަހު ވެރިކަން ނައިބް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުޚްބިރާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. އުމުރުން 69 އަހަރުގެ…

ހެލިކޮޕްޓަރު ވެއްޓުނު ހާދިސާގައި އިރާނުގެ ރައީސް ރައިސީ އަވަހާރަވެއްޖެ

އީރާނުގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ރައީސީ ދަތުރުކުރެއްވި ހެލިކޮޕްޓަރު ވެއްޓި، ރައީސީ އަވަހާރަވެފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ބުނެފި އެވެ. އީރާނުގެ ލޯކަލް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި…