އޭޕްރިލް މަހުން ފެށިގެން މެލޭޝިޔާގެ ބޯޑަރު ހުޅުވާލަނީ

އަންނަ އެޕްރީލް މަހުގެ އެކަކުން ފެށިގެން މެލޭޝިއާގެ ބޯޑަރު ހުޅުވާލަން ނިންމަވާފައިވާކަމަށް އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު  އިސްމާއީލް ސަބްރީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އިއްޔެ އެކަން ހާމަކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ބޮޑުވަޒީރު އިސްމާއިލް ސަބްރީ ވިދާޅުވީ  މި ބަދަލާއެކު އެގައުމަށް އެތެރެވާއިރު ސައްހަ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމެންޓުތައް ބޭނުންވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މެލޭޝިޔާގެ ރައްޔިތުންނަށްވެސް އެއްވެސް ދައްޗަކާ ނުލައި އެހެން ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ ކަމަށް  ވިދާޅުވިއެވެ. މެލޭޝިއާއަށް އެތެރެވާއިރު ދެ ދުވަސް ކުރިން ނަގާފައިވާ ޕީސީއާރު ޓެސްޓެއްގެ ނެގެޓިވް ނަތީޖާ…

މުއްސަނދި ގައުމުތަކުންއެކަނި ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހައިގެން ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިނުގަނެވޭނެ: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ

ގައުމުތަކުގައި ތިބި ފަގީރުންނަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހޭނެ ގޮތެއް ނެތިފައި ތިއްބާ މުއްސަނދި ގައުމުތަކުން ވެކްސިންގެ ކިތަންމެ ޑޯޒެއް ޖެހިކަމުގައިވިޔަސް ކޮވިޑްގެ ބަލި މަޑުކަމުން އަރައިނުގަނެވޭނެ ކަމަށް ވޯލްޑް…

ދެކުނު އެފްރިކާއިން ދެ ފްލައިޓެއްގައި އެމްސްޓަރޑަމް އަށް ދިޔަ ގިނަ ބަޔަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ދެކުނު އެފްރިކާއިން ދެ ފްލައިޓެއްގައި އެމްސްޓަރޑަމް އަށް ދިޔަ ގިނަ ބަޔަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި 61 މީހުން…

"އޮމިކްރޮން" ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ނުރައްކާ ބޮޑު ވޭރިއަންޓެއްކަމަށް ނިންމައފި

އަލަށް ފެނިގެން އުޅޭ ކޮވިޑްގެ ވޭރިއަންޓް "އޮމިކްރޮން" އަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ނުރައްކާ ބޮޑު ވޭރިއަންޓެއްކަމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާއިން ބުނެފައިވަނީ އޮމިކްރޮން ވޭރިއަންޓަކީ ކޮވިޑް-19…

ސެޕްޓެމްބަރު 6 ގެ ނިޔަލަށް ލަންކާ ފުރަބަންދު ކުރަން ނިންމައިފި

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަށްފަހު ސްރީލަންކާ ފުރަބަންދު ކޮށްފައި އޮތް މުއްދަތު ސެޕްޓެމްބަރު 6 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފިއެވެ. އެގައުމުގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން ފުރަބަންދު މުއްދަތު…